Médiá

Identita Bravos odzrkadľuje sviežosť aj tradíciu, mladistvý pohľad na život aj zaužívaný rytmus života, ale základom toho všetkého je predsa len pocit a atmosféra vyvolaná kávou.

Náš film verne odzrkadľuje všetko, čo si o káve myslíme. Pocíťte to aj Vy pomocou našich káv!